Právní formy podnikání

Přehled regulace podnikání

Ještě před zahájením samotného podnikání je potřeba vybrat vhodnou právní formu a obvykle také získat k plánované činnosti oprávnění.

Nejčastější forma podnikání je fyzická osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ) nebo společnost s ručením omezením (s.r.o.). Porovnání podnikání jako OSVČ nebo s.r.o.. Méně často nebo ve specifických případech jsou vhodné i další právní formy, viz jejich přehled níže.

Fyzická osoba (OSVČ)

Osobou samostatně výdělečně činnou je fyzická osoba, která má příjmy z podnikání nebo z jiné samostatně výdělečné činnosti.

Zahájení, provozování i ukončení činnosti jako OSVČ je výrazně jednodušší než u právnických osob.

Právnické osoby

Obchodní společnosti

Nestátní neziskové organizace

Veřejnoprávní právnické osoby

Ostatní

Jiné formy spolupráce více osob

V některých případech lze využít také další formy spolupráce více osob na společném podnikání:

  • Společnost, sdružení fyzických osob bez právní subjektivity
  • Spolupracující osoba žijící ve společné domácnosti
  • Rodinný podnik (rodinný závod) pro členy širší rodiny, pokud nejsou vztahy upravené jinak (např. pracovní smlouva)