Elektronická komunikace se státem

Přehled regulace podnikání

Velkou část byrokratických povinností podnikatele je možné se státem vyřídit elektronicky. V některých případech je to již i povinné.

Datová schránka

Většinu elektronické komunikace je možné provést pomocí datové schránky. OSVČ podnikatel může mít dobrovolně založené dvě datové schránky, jednu jako fyzická a druhou jako podnikající fyzická osoba. Právnické osoby mají datovou schránku založenou automaticky. Další schránky jsou zřizovány některým podnikatelům podle zvláštních předpisů (advokát, daňový poradce, insolvenční správce).

Pokud má občan nebo podnikatel datovou schránku aktivní, státní úřady mají povinnost doručovat písemnosti do datové schránky a ne poštou. Nicméně ne všichni úředníci to dodržují.

Pro přístup do více datových schránek současně a nebo dlouhodobé uchování zpráv je možné využít externí aplikace, např. https://www.datovka.cz/cs/. Pro uchování zpráv je také možné použít portál občana.

Elektronický podpis

Jinou možností elektronické komunikace je tzv. elektronický podpis. Od cerfitikační autority lze získát kvalifikovaný certifikát, který ověřuje osobní identitu i nezměněný obsah elektronického dokumentu.

U většiny odchozí komunikace je možné vybrat si datovou schránku nebo elektronický podpis. Pouze elektronický podpis je vyžadován např. k žádostem o dotace.

Elektronicky bez schránky a podpisu

Daňová přiznání, která musí být poslány elektronicky, lze odeslat i bez datové schránky nebo elektronického podpisu, ale následně je třeba Finančnímu úřadu doručit písemné potvrzení o elektronickém odeslání.

Povinná elektronická komunikace

Datová schránka OSVČ

Pokud si OSVČ dobrovolně zřídí datovou schránku, musí všechna přiznání k daním vůči Finančnímu úřadu posílat už jen elektronicky. Od. 1.1.2021 platí povinnost elektronických podání k daním jen pro subjekty s automaticky zřízenou datovou schránkou viz daňový řád č. 280/2009 Sb., § 72, odst. (6).

Plátce DPH

Plátci DPH musí svá přiznání k DPH i kontrolní hlášení posílat vždy jen elektronicky. Elektronicky jej za vás může odeslat i účetní nebo daňový poradce na základě plné moci.

Evidence tržeb (EET)

Tržby z podnikání uskutečňované v hotovosti (a některých typů poukázek) je povinné evidovat na pokladně připojené do internetu, více viz článek o Elektronické evidenci tržeb (EET).

Ostatní

Další elektronické povinnosti viz jednotlivé obory činnosti.