Podnikání při epidemii koronaviru

Přehled regulace podnikání
Vzhledem k mimořádné situaci kvůli šíření koronaviru v ČR vytváříme speciální stránku s rozcestníkem na důležité informace pro podnikatele. Pokud víte o dalším zdroji informací, stránku doplňte nebo nám napište na info (at) bypo.cz.

Krátký odkaz pro sdílení této stránky www.byrokracie-podnikatele.cz/koronavirus

Omezení činnosti podnikatelů nařízením vlády

Plán postupného uvolňování omezení typů provozoven (20. dubna až červen, aktualizováno 8.5.)

Omezení pro prodej v provozovnách od 25.5. do odvolání: omezení konání hromadných akcí, podmínky provozu stravovacích a ubytovacích služeb, omezení provozu škol a školských zařízení)

Omezení pro služby 18.-24.května konzumace na veřejnosti, kulturní představení a sportoviště nad 100 osob aj., pravidla pro prodej v provozovnách, restaurace, muzea, holičství, nákupních center a dalších, používání ochranných prostředků dýchacích cest 19.-25. května

Přehled zakázaných činností podle oborů na webu MPO

Odpovědi na nejčastější otázky k omezení prodeje na stránce CzechTrade Businessinfo.cz (průběžně doplňováno), na seznamzpravy.cz

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR v 14.3. spustilo call centrum pro živnostníky a podnikatele na telefonním čísle 224 854 444.

Podpora pro zemědělce od Ministerstva zemědělství (omezení kontrol, prodloužení lhůt pro žádosti o dotace). Infolinka 221 814 595, krizovalinka@mze.cz

Omezení v mezinárodní dopravě osobní i nákladní, infolinka Ministerstva dopravy 225 131 810.

Historie nařízení vlády

Přehled všech vládních nařízení na zakonyprolidi.cz, přehled všech platných omezení na vlada.cz k 6.4.

Archív této stránky s přehledem omezování a uvolňování podnikatelských činností do 17.5.

Zaměstnavatel

Vláda od 16.3. doporučuje zaměstnavatelům

  • využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
  • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance
  • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

10 variant práce a řešení absence zaměstnance od MPSV, informace pro zaměstnavatele na webu Ministerstva zdravotnictví (možná řešení absence zaměstnance na pracovišti, příprava pracoviště..). Detailní informace MPSV pro zaměstnavetele (cs, en, de, ru, ua). Podle §43a zákoníku práce lze zaměstnance také dočasně „zapůjčit“ k jinému zaměstnavateli. (Dočasně přidělený zaměstnanec zůstává nadále v pracovníkem původního zaměstnavatele, ale pracovní úkoly mu ukládá firma, k níž je přidělen.)

Po dobu trvání nouzového stavu (rozhodnutí vlády od 14.5., v přípravě od 18.5. je návrh zákona, který tyto pravidla umožní až půl roku po ukončení nouzového stavu)

  • lze u nových zaměstnanců nahradit čestným prohlášením zdravotní průkaz a posouzení zdravotní způsobilosti
  • nejsou potřeba pravidelné lékařské prohlídky
  • prodloužení pracovního povolení a víz agenturních zaměstnanců se prodlužují o 60 dnů po skončení nouzového stavu

Pracovnělékařské služby, BOZP a PO na stránce bozpforum.cz (jsou doplňována vyjádření odpovědných institucí)

Omezení prodeje zboží a služeb

Viz jednotlivá nařízení vlády výše a přehled na webu MPO

Zákaz prodeje ochranných prostředků - Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví o zákazu prodeje osobních ochranných prostředků třídy FFP3 mimo stát a organizační složky státu (platí od 6.3.2020, nahrazuje předchozí opatření z 3.3.2020, kde ještě šlo prodávat i dalším subjektům, poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb). Maximální cena bez DPH pro respirátory třídy FFP3 (Od 4.3.) Zákaz vývozu desifekčních prostředků na ruce, kromě výrobců (od 6.3.). Přehled omezení vývozu na celnisprava.cz.

Stanovisko ČOI k certifikaci dovážených respirátorů (20.3.)

Informace o provozu doručování

Vracení plateb za zájezdy se začátkem 20. února až 31. srpna 2020 - schválením zákona č. 185/2020 Sb. pořadatel zájezdu může, mimo vyjmenované skupiny zákazníků, do 31. srpna 2021 vrátit pouze poukaz na jiný zájezd.

Vracení plateb za kulturní akce - schválením zákona č. 247/2020 Sb. je možné za zrušené kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020 vrátit poukaz místo hotovosti.

Komunikace s úřady

Je doporučeno co nejvíce využívat elektronickou komunikaci. Doručování poštovních datových zpráv datovou schránkou je od 17.5. opět zpoplatněno. Pro elektronická podání podle správního nebo daňového řádu je možné zmocnit jinou osobu, která je držitelem datové schránky.

Pozastavení EET

Schválením zákona č. 137/2020 Sb. a následnou aktualizací nemusí podnikatelé evidovat žádné tržby v EET (platí od 27.3. do 31.12.2020)

Daně

Informace finanční správy pro daňové poplatníky (info k odložení splatnosti daně, úprava záloh, odpuštění sankcí, omezení úředních hodin...), Plošné prominutí pokud za opožděná podání některých daňových přiznání (DPFO, DPPO, kontrolní hlášení, EET)

Další odložení přiznání daně z příjmu do 18.8. a prominutí některých dalších poplatků, úroků z prodlení a adložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do 31.12., odpuštění DPH pro bezúplatná plnění vybraných typů zboží pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb, základních složek integrovaného záchranného systému, Armády České republiky a zařízení sociálních služeb od 12.3. do 18.5.

OSVČ sociální pojištění

Otázky a odpovědi k sociálnímu pojištění OSVČ

OSVČ zdravotní pojištění

Schválením zákona č. 134/2020 Sb. o změnách ve zdravotním pojištění

  • je termín pro podání přehledu své zdravotní pojišťovně 3.8.
  • všem OSVČ je odpuštěna částka ve výši minimálního pojistného za březen až srpen 2020 a není třeba platit žádné zálohy. Při podání přehledu za rok 2020 bude třeba doplatit částku přesahující minimální pojistné, viz příklady na podnikatel.cz

OSVČ Úřad práce

Informace k přerušení/ukončení samostatné činnosti a registraci na Úřadu práce

Živnostenský úřad

Povinný přehled o uzavřených smlouvách přes internet o službách cestovního ruchu na výzvu Živnostenského úřadu (zákon schválen senátem 16.4.)

Koncesionářské poplatky za TV/rádio

Koncesionářské poplatky zatím nebyly odpuštěny,

Nabídky podnikatelům

Nabídky podnikatelům, kteří museli omezit svou činnost najdete v samostatném článku.

Další odkazy

Obecné informace pro občany na koronavirus.mzcr.cz, chat s infolinkou vpravo dole na stránce, telefonická infolinka 1212

Dotazy právní poradny (dole stránkování, není blíže tříděno)

Vzory smluv a žádostí související s dopady koronaviru na pravovrousce.cz

Informace k nakládání s odpady přehled, informace MŽP, informace Státního zdravotního ústavu

Možnost náhrady škody způsobené omezením podnikání, [2]

Skupiny na Facebooku