Podnikání při epidemii koronaviru

Přehled regulace podnikání
Stránka již není dále udržována, rozcestníky na aktuální informace najdete níže, další informace případně v historii stránky

Omezení činnosti podnikatelů nařízením ministerstva zdravotnictví

Přehled aktuálních omezení na vlada.cz:

 • Omezení hromadných akcí
 • Nošení ochranných prostředků dýchacích cest
 • Opatření při vstupu do České republiky
 • Opatření v oblasti maloobchodu a služeb
 • Opatření v sociální oblasti
 • Opatření v oblasti zdravotnictví
 • Doporučení pro úřady

Průbežně aktualizovaný přehled omezení obchodu a služeb a omezení jiného podnikání na novém informačním portále covid.gov.cz

Informace na webu ministerstva průmyslu a obchodu

Odpovědi na nejčastější otázky na stránce CzechTrade Businessinfo.cz (průběžně doplňováno)

Callcentrum pro podnikatele 1212

Přehled všech vládních nařízení na zakonyprolidi.cz

Archív této stránky s přehledem omezování a uvolňování podnikatelských činností do 17. 5. 2020

Zaměstnavatel

Informace pro zaměstnavatele na covid.gov.cz

Vláda od 22.10. opět doporučuje zaměstnavatelům

 • využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště,
 • podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance
 • omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele

10 variant práce a řešení absence zaměstnance od MPSV, informace pro zaměstnavatele na webu Ministerstva zdravotnictví (možná řešení absence zaměstnance na pracovišti, příprava pracoviště..). Detailní informace MPSV pro zaměstnavetele (cs, en, de, ru, ua). Podle §43a zákoníku práce lze zaměstnance také dočasně „zapůjčit“ k jinému zaměstnavateli. (Dočasně přidělený zaměstnanec zůstává nadále v pracovníkem původního zaměstnavatele, ale pracovní úkoly mu ukládá firma, k níž je přidělen.)

Po dobu trvání nouzového stavu

 • lze u nových zaměstnanců nahradit čestným prohlášením zdravotní průkaz a posouzení zdravotní způsobilosti
 • nejsou potřeba pravidelné lékařské prohlídky

viz [usnesení vlády z 16. října 2020 č. 1049 https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/tiskove-zpravy/prohlidky.pdf] a článek na bozpforum.cz

Prodej zboží a služeb

Stanovisko ČOI k certifikaci dovážených respirátorů (20.3.2020)

Vracení plateb za zájezdy se začátkem 20. února až 31. srpna 2020 - schválením zákona č. 185/2020 Sb. pořadatel zájezdu může, mimo vyjmenované skupiny zákazníků, do 31. srpna 2021 vrátit pouze poukaz na jiný zájezd.

Vracení plateb za kulturní akce - schválením zákona č. 247/2020 Sb. je možné za zrušené kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020 vrátit poukaz místo hotovosti.

Komunikace s úřady

Je doporučeno co nejvíce využívat elektronickou komunikaci. Doručování poštovních datových zpráv datovou schránkou je od 17.5. opět zpoplatněno. Pro elektronická podání podle správního nebo daňového řádu je možné zmocnit jinou osobu, která je držitelem datové schránky.

Pozastavení EET

Schválením zákona č. 137/2020 Sb. a následnou aktualizací č. 449/2020 Sb. nemusí podnikatelé evidovat žádné tržby v EET (platí od 27.3. do 31.12.2022)

Daně

Informace finanční správy pro daňové poplatníky (info k odložení splatnosti daně, úprava záloh, odpuštění sankcí, omezení úředních hodin...), Plošné prominutí pokud za opožděná podání některých daňových přiznání (DPFO, DPPO, kontrolní hlášení, EET)

Prominutí penále při podání daňového přiznání k dani z příjmů fyzických a právních osob při podání přiznání do 3.5.2021 při papírovém a do 1.6.2021 při elektronickém podání.

Odložení přiznání a platby daně z nabytí nemovitých věcí do 31.12., odpuštění DPH pro bezúplatná plnění vybraných typů zboží pro potřeby poskytovatelů zdravotních služeb, základních složek integrovaného záchranného systému, Armády České republiky a zařízení sociálních služeb od 12.3. do 18.5.

Schválením zákona č. 386/2020 Sb. byla zrušena daň z nabytí nemovitosti, se zpětnou platností k 1. 12. 2019.

OSVČ sociální pojištění

Otázky a odpovědi k sociálnímu pojištění OSVČ

OSVČ zdravotní pojištění

Schválením zákona č. 134/2020 Sb. o změnách ve zdravotním pojištění

 • všem OSVČ je odpuštěna částka ve výši minimálního pojistného za březen až srpen 2020 a není třeba platit žádné zálohy. Při podání přehledu za rok 2020 bude třeba doplatit částku přesahující minimální pojistné, viz příklady na podnikatel.cz
 • byl termín pro podání přehledu své zdravotní pojišťovně 3.8.2020
 • od měsíce září 2020 se opět platí zálohy na zdravotní pojištění

Živnostenský úřad

Povinný přehled o uzavřených smlouvách přes internet o službách cestovního ruchu na výzvu Živnostenského úřadu (zákon schválen senátem 16.4.)

Koncesionářské poplatky za TV/rádio

Koncesionářské poplatky zatím nebyly odpuštěny,

Nabídky podnikatelům

Aktuální přehled podpory státu podnikatelům na covid.gov.cz, vlada.cz nebo na mpo.cz

Další nabídky podnikatelům, kteří museli omezit svou činnost najdete v samostatném článku.

Další odkazy

Obecné informace pro občany na koronavirus.mzcr.cz, chat s infolinkou vpravo dole na stránce, telefonická infolinka Hygienické služby České republiky 1221

Dotazy právní poradny (dole stránkování, není blíže tříděno)

Vzory smluv a žádostí související s dopady koronaviru na pravovrousce.cz

Informace k nakládání s odpady přehled, informace MŽP, informace Státního zdravotního ústavu

Možnost náhrady škody způsobené omezením podnikání, [1]

Skupiny na Facebooku