Podnikání neziskových subjektů

Přehled regulace podnikání

Neziskové organizace (např. spolky), ale i další organizace (např. obce) mohou mimo svou primární činnost vykonávat také podnikání za účelem zisku při dodržení specifických podmínek

  • Je třeba získat živnostenské oprávnění pro danou činnost, vč. splnění podmínek pro řemeslné nebo vázané živnosti
  • V účetnictví je třeba oddělit hlavní (neziskovou) činnost, typicky podle stanov spolku, a vedlejší-komerční činnost
  • Hlavní činnost není předmětem DPH, na vedlejší činnost se vztahují pravidla o DPH jako na jiné komerční subjekty (zákon o DPH, § 5, odst. 1), odpočet DPH se dělí mezi jednotlivé činonsti, více např. na uctujemeneziskovky.cz
  • Hlavní činnost není předmětem EET, soustavná vedlejší činnost podléhá evidenci po překročení limitu pro neziskové organizace (aktuálně dle metodiky Finanční správy vedlejší činnost nad 300 tis. Kč za rok nebo nad 5% celkových příjmů subjektu)