Výroba elektronických zařízení

Přehled regulace podnikání

Přehled regulace pro výrobu elektronických, elektrických a rádiových zařízení

Živnost

Výroba elektronických nebo elektrických zařízení vyžaduje dle typu práce jednu z živností

Zákony

Oprávnění a odborná způsobilost

Od 1.7.2022 vstupuje v účinnost zákon č. 250/2021 Sb. o bezpečnosti práce při provozu vyhrazených technických zařízení, který nahrazuje původní vyhlášku 50/1978 a nově upravuje

K práci na zařízeních, kde může dojít k ohrožení elektrickým proudem, je vyžadováno vzdělání a zkouška podle Vyhlášky 50/1978, § 6, § 8.

K práci na vyhrazených technických zařízeních (vyhláška 190/2022 Sb.) je vyžadováno od Technické inspekce ČR (TIČR)

Komentář k novému zákonu na bozpforum.cz

Certifikace výrobků

Elektronická zařízení patří mezi tzv. Stanovené výrobky a pro většinu z nich je vyžadováno Prohlášení o shodě. Detailní požadavky dle typu výrobku jsou ve vyhláškách

Parametry výrobků pro EMC a LVD musí zkoušet certifikovaná CE zkušebna pro posuzování shody.

Nakládání s odpady

Od ledna 2021 vstoupila v platnost nová úprava zákona o odpadech v zákoně č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností, který nově upravuje pravidla zpětného odběru elektrozařízení a baterií, povinný příspěvek na recyklaci na prodejních dokladech (§ 73). Detailní informace o postupech v souvislosti s tímto zákonem jsou např. na ekolamp.cz (zařazení elektro výrobků do kategorií apod.)

Metodika Ministerstva pro životní prostředí pro elektrozařízení (pozor, některé dokumenty se stále odkazují na již neplatný zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech), metodika pro úvádění příspěvku na recyklaci na prodejních dokladech

Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, § 37f až § 37s (seznam výrobců elektrozařízení, zpětný odběr, recyklační poplatek, odpovědnost prodejce za výrobce mimo ČR), Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, § 30 až § 31k - baterie a akumulátory

Detailní požadavky na výrobky

Další požadavky na výrobky definují odborné normy (do vyhledávání třídící znak = "33,34,35,36,37"), od roku 2021 je část norem dostupná zdarma v rámci tzv. sponzorovaného přístupu na sponzorpristup.agentura-cas.cz

Další odkazy

Odborné diskuzní fórum na diskuse.elektrika.cz.