Výroba potravin doma

Přehled regulace podnikání

Pravidla výroby potravin v domácnosti

Při splnění podmínek definovaných Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí (SZPI) je možné doma vyrábět potraviny a následně je prodat.

  • Kritérium „určité kontinuity činnosti“ (jednorázová událost, pečení cukroví na Vánoce atd.). Nesoustavná činnost také nevyžaduje živnostenské oprávnění.
  • Kritérium „určitého stupňe organizace“ práce (bez zaměstnanců, jednoduchý proces výroby bez složitých zařízení nebo nástrojů, malé množství atd.)
  • Bez jakékoliv propagace dalšího prodeje

Detailní požadavky jsou uvedeny na stránce SZPI Vodítko pro výrobce a prodejce potravin vyráběných v domácnosti a prodávaných z domu. V příloze jsou také

  • příklady typů činností, které jsou ještě považovány se zanedbatelným stupněm kontinuity a organizace,
  • detailní požadavky, které je nebo není nutné splnit (schválená kuchyň, HACCP, označování výrobků, zdroje surovin, označování alergenů, zdravotní průkaz apod.)

Další odkazy

Při nesplnění podmínek pro domácí výrobu je nutné dodržet všechny požadavky pro výrobu potravin.

Nezpracované rostlinné a živočišné výrobky je možné vyrábět a prodávat podle pravidel pro zemědělskou výrobu.