Zemědělská výroba

Přehled regulace podnikání

Oprávnění k podnikání

Některé činnosti spojené s chovem zvířat, zemědělskou a dřevařskou činností lze provádět i podle živnostenského zákona, většinou je zemědělský podnikatel registrován podle zákona o zemědělství (č. 252/1997 Sb.) a zapsán do Evidence zemědělských podnikatelů. Další informace o registraci viz např. portál businessinfo.cz.

Fyzická osoba provozující drobné pěstitelské a chovatelské činnosti, anebo prodávající nezpracované rostlinné a živočišné výrobky nepodléhá evidenci podle zemědělského zákona.

Zákony

Požadavky na výrobky

Další odkazy