Výroba osobních ochranných prostředků

Přehled regulace podnikání

Přehled regulace pro výrobu osobních ochranných prostředků (roušky, respirátory, rukavice, ochranné brýle, pracovní oblečení a další)

Živnost

Výroba osobních ochranných prostředků vyžaduje dle typu materiálu jednu z živností

Zákony

Ochranné prostředky musí splňovat základní požadavky na ochranu zdraví a bezpečnost, proto patří mezi tzv. Stanovené výrobky a je vyžadováno EU prohlášení o shodě. Detailní požadavky dle typu výrobku jsou v přímo použitelném předpise EU NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích.

Parametry výrobků musí zkoušet certifikovaná CE zkušebna pro posuzování shody.

Přehled zákonů a vyhlášek na webu ooop.cz, vč. již neplatných

Výrobce nebo dovozce zdravotnického prostředku musí o uvedení na trh notifikovat Státní ústav pro kontrolu léčiv, viz Zákon o zdravotnických prostředcích, § 31 a následující a bude zveřejněn v Registru zdravotnických prostředků

Obecná pravidla výroby a prodeje zboží

Detailní požadavky na výrobky

Normy pro ochrané prostředky patří mezi tzv. sponzorované, tedy dostupné všem zdarma

Další odkazy